dr Anna GOGOLA
 
Wykształcenie:
1993 – tytuł magistra fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
2012 – tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej, rozprawa doktorska: Wady postawy ciała i kompensacja napięcia posturalnego, a nabyte wady zgryzu u dzieci i młodzieży
 
Doświadczenie zawodowe:
1993-1994 – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jaworznie (fizjoterapeuta)
1994-1999 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie (fizjoterapeuta)
1999-2013 – Gabinet Rehabilitacji Ruchowej dr hab. Małgorzaty Matyja (fizjoterapeuta)
2000-2005 – Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (fizjoterapeuta)
2004-nadal – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – adiunkt w jednostce Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej 
2011-nadal – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego (instruktor szkoleń oraz współautor programu studiów podyplomowych ‘Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego ‘)
2013-2016 – Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach (konsultant, fizjoterapeuta)
2014-nadal – Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej (konsultant, fizjoterapeuta)
2017-2020 – ATMAT Sp. z o.o. – kierownik prac B+R w projekcie ‘DreamMotion – opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego’
 
Specjalizacja:
Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu ruchu.
 
Zakres świadczonych usług:
1.      Diagnostyka zaburzeń wieku rozwojowego niemowląt, dzieci starszych oraz młodzieży.
2.      Terapia metodą DENEMS niemowląt, dzieci starszych oraz młodzieży.
3.      Planowanie długofalowego procesu terapeutycznego.
4.      Konsultacje dotyczące możliwości włączenia dodatkowych form leczenia dzieci (zaopatrzenie ortopedyczne, aktywna terapia).
5.      Przesiewowa ocena pod kątem możliwości włączenia leczenia operacyjnego ze wskazaniem kierunku dalszego postępowania (neurochirurgia, ortopedia, chirurgia).
 
Copyright ©2020
SK Clinic