ORTOPEDIA

Celem leczenia ortopedycznego w Shoulder & Knee Clinic jest możliwie najszybszy powrót Pacjenta do aktywności fizycznej i sportowej. Zarówno w przypadku urazów i kontuzji przeciążeniowych w sporcie, jak również w przypadku zmian zwyrodnieniowych staramy się korzystać z nowoczesnych oraz najbardziej skutecznych metod leczenia. Dzięki ścisłej współpracy z doskonałymi rehabilitantami, wykorzystaniu w diagnostyce i monitorowaniu leczenia bardzo dobrego sprzętu ultrasonograficznego, tam gdzie to możliwe wykorzystujemy metody leczenia zachowawczego. Dla Pacjentów, którym nie możemy pomóc w sposób nieinwazyjny, możemy zaproponować wykonanie przez naszych ortopedów zabiegów z zakresu ortopedii oraz chirurgii urazowej narządu ruchu.

Copyright ©2020
SK Clinic