REHABILITACJA

Naszą największą siłą jest specjalizacja każdego z nas w rehabilitacji jednego rejonu ciała czy nawet stawu. Zdajemy sobie sprawę z szybkości rozwoju medycyny szczególnie w dziedzinie ortopedii i fizjoterapii, dlatego od paru lat  zawężyliśmy nasze zainteresowania zarówno naukowe jak i kliniczne do jednego, podobnego rodzaju Pacjentów, co z perspektywy czasu, uważamy za klucz do szybkiego postawienia trafnej diagnozy funkcjonalnej. Doświadczenie kliniczne jakie zdobyliśmy we wiodących klinikach ortopedycznych w Polsce, ciągły rozwój badawczo-naukowy, a także wolny przepływ myśli z zespołem ortopedów pozwala nam dobrać dla naszych Pacjentów najbardziej efektywne formy terapeutyczne. Fundamentem naszej pracy z Pacjentem jest medycyna oparta na dowodach naukowych, proces diagnostyczny i terapeutyczny wspomagamy wykorzystując dodatkowe narzędzia takie jak ultrasonografia czy elektromiografia oraz wiarygodne testy funkcjonalne.  

REHABILITACJA NEUROROZWOJAWA (metoda DENEMS)

Wieloletnie doświadczenie kliniczne dr Anny Gogola oraz naukowe dr hab. Rafała Gnata stało się podstawą do opracowania metody Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS). Jest to nie tylko metoda fizjoterapeutyczna, ale przede wszystkim sposób myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Metoda kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne. Metodę DENEMS można sklasyfikować jako podejście neurofizjologiczne oraz neurorozwojowe.
Copyright ©2020
SK Clinic